Quick Links

Pedagogical Teacher´s Education Program

Faculty of Education and Humanities initiated a Program of the pedagogical-psychological-didactic-methodological group of subjects, which is designed for everyone interested in developing their teaching. The main purpose of the program is to give potential teachers a basic pedagogical knowledge and skills which are prerequisite for conducting classes and teaching.

Courses provide an insight into different teaching principles and methods, as well as various psychological and pedagogical theories. Furthermore, they teach how to prepare good-quality syllabi for classes, how to choose the best material for the subject matter, and ultimately how to adequately assess students. Courses are designed in a way that they help understand and respond to students’ basic needs.

Applicants to this program will learn how to effectively communicate with their students while teaching them the subject matter, and they will develop their own teaching strategies. So far, we had many successful candidates who completed the program, and majority is employed as a teacher in various fields.

 

Fakultet za edukaciju i humanističke nauke je pokrenuo Program pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke grupe predmeta, koji je namijenjen svima onima, koji su zainteresovani za razvoj njihove vještine podučavanja. Osnovni cilj programa je pružiti potencijalnim nastavnicima osnovna pedagoška znanja i vještine koji predstavljaju preduslov za samostalno izvođenje nastave.

Predmeti pružaju uvid u različita tehnike i metode podučavanja, kao i različite psihološke i pedagoške teorije. Nadalje, podučavaju kako pripremiti kvalitetne nastavne planove, kako odabrati najbolji materijal za predmet i na kraju kako adekvatno ocijeniti znanje učenika. Predmeti su dizajnirani na način da pomažu razumjeti osnovne potrebe učenika i djelovati u skladu s njima.

Aplikanti za ovaj program naučit će kako učinkovito komunicirati sa svojim učenicima dok ih podučavaju, a takđer će razviti vlastite strategije poučavanja. Do sada smo imali mnogo uspješnih kandidata koji su završili program, a većina je zaposlena kao nastavnik u različitim oblastima.