Quick Links

Apr 03, 2017

K O N K U R S

Visokoškolska ustanova Internacionalni Burč univerzitet

K O N K U R S
za prijem kandidata na program iz pedagoško – psihološko-didaktičko-metodičke grupe predmeta

Visokoškolska ustanova Internacionalni Burč univerzitet vrši upis kandidata na program pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke grupe predmeta za sticanje osnova pedagoškog znanja i vještina koje predstavljaju preduslov sa samostalno izvođenje nastave.

Program uključuje sljedeće predmete:

  • PEDAGOGIJA
  • PEDAGOŠKA PSIHOLOGIJA
  • METODIKA NASTAVE I
  • DIDAKTIKA

Cijena programa košta 600,00 KM.

Realizacija nastave će početi 03.04.2017. godine.

Nastava će se izvoditi na engleskom ili bosanskom jeziku, ovisno o zahtjevu kandidata i broju kandidata. Svi kandidati koji uspješno kompletiraju svoje obaveze će dobiti certifikat na engleskom i bosanskom jeziku, koji je preduslov za polaganje stručnog ispita.

Prijave na Konkurs sa potrebnim prilozima dostaviti lično ili poštom preporučeno, na adresu: INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY, Francuske revolucije bb, 71 210 ILIDŽA – SARAJEVO Sa naznakom: (Prijava na Konkurs za prijem kandidata na program iz pedagoško – psihološko-didaktičko-metodičke grupe predmeta).

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na: [email protected] ili na broj +387 99 944 440